Tạo liên kết OKRs - Học OKRs

Tạo liên kết OKRs

OKRs trước hết là một công cụ căn chỉnh (sắp xếp mục tiêu, sự đồng thuận, liên kết chéo …). Nhưng sự liên kết chỉ có thể xảy ra khi các nhóm có các cuộc hội thoại hiệu quả để xem xét các ưu tiên và giải quyết sự phụ thuộc lẫn nhau.

Tự tạo OKRs một cách cô lập, mà không nói chuyện với người khác là một sai lầm phổ biến. Nó thường ngăn nhóm đạt được OKRs của họ:

  • Đặt OKRs không khả thi, vì chúng không phải là ưu tiên cần thiết;
  • Xác định OKRs quá lạc quan khi có sự phụ thuộc vào bên thứ ba. Bên thứ ba có thể có các mối quan tâm khác, hoặc có lịch trình làm việc khác!

Để tránh sai lầm này, OKRs sử dụng ba cơ chế căn chỉnh khác nhau: Độ trong suốt và minh bạch, OKRs được chia sẻ và Căn chỉnh 360 độ.

Trong suốt và minh bạch

OKRs hiển thị cho tất cả các cấp công ty – mọi người đều có quyền truy cập vào OKRs của người khác bất cứ thời gian nào. Nếu bạn có một OKRs/KR tối mật, nó có thể được giữ kín, nhưng phần lớn OKRs của bạn nên được công khai.

Tính minh bạch làm tăng sự liên kết vì nếu một khu vực của doanh nghiệp không được liên kết với các khu vực khác, nó có thể nhanh chóng được các nhóm khác phát hiện.

OKRs được chia sẻ

OKRs được chia sẻ là công cụ hiệu quả nhất để tạo sự liên kết giữa nhiều nhóm, phòng ban. Trong một OKRs được chia sẻ, hai hoặc nhiều nhóm chia sẻ cùng một OKRs, nhưng mỗi nhóm có các sáng kiến ​​khác nhau.

Thay vì chia một mục tiêu duy nhất giữa các đội và đặt chúng thành các OKRs riêng biệt – điều này có thể dẫn đến các đội đánh mất mục tiêu thực sự – một OKRs được chia sẻ duy nhất được tạo ra giữa các đội.

OKRs được chia sẻ tạo ra một nhóm ảo gặp gỡ thường xuyên để đồng bộ hóa tiến trình và theo dõi kết quả và sáng kiến ​​trong suốt thời gian thực hiện.

Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng một nhóm sản phẩm muốn ra mắt một sản phẩm mới và cần nhóm nền tảng phát triển các tính năng mới trong khi nhóm phát triển kinh doanh ký thỏa thuận nội dung với các đối tác.

Mục tiêu: Ra mắt thành công sản phẩm Acme

Kết quả chính:

  • Tiếp cận 500.000 người dùng hoạt động hàng ngày của phiên bản miễn phí;
  • Đạt tỷ lệ chuyển đổi 5% từ người dùng miễn phí sang người dùng trả phí;
  • Đạt được Điểm Quảng cáo Net là 35%;
  • Ít hơn 5 lỗi nghiêm trọng hoặc chặn được báo cáo;
  • Đạt được ít nhất 40% chia sẻ doanh thu với 5 đối tác nội dung mục tiêu.

Thay vì có 3 mục tiêu khác nhau có thể đạt được mà không tạo ra kết quả kinh doanh mong muốn, OKRs duy nhất này được chia sẻ giữa các nhóm. Mỗi nhóm có những sáng kiến ​​khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một OKRs – cùng một định nghĩa về thành công.

Trong thời gian của OKRs này, cả ba nhóm sẽ làm việc thường xuyên để theo dõi tiến độ.

Căn chỉnh 360 độ

Một trong những vấn đề của mô hình xếp tầng là nó tập trung vào căn chỉnh dọc – đảm bảo mục tiêu của bạn được liên kết với mục tiêu của sếp và với mục tiêu của sếp trên nữa – có thể tạo ra silo.

OKRs tập trung vào Sắp xếp 360 độ – trên, xuống và đi ngang – loại bỏ các silo, giải quyết các phụ thuộc lẫn nhau.

Các nhóm có thể giải quyết sự phụ thuộc lẫn nhau bằng cách có các cuộc hội thoại để tạo sự liên kết 360 độ. Nếu một nhóm cần thứ gì đó từ người khác, họ có thể thảo luận về nó và đặt các ưu tiên OKRs được chia sẻ hoặc thậm chí trì hoãn sáng kiến ​​sang quý tiếp theo.