Các lỗi OKRs thường gặp - Học OKRs

Các lỗi OKRs thường gặp

Đây là những lỗi phổ biến nhất mà chúng tôi gặp phải khi triển khai OKRs, bắt đầu với những lỗi cơ bản nhất:

  • Đặt kết quả chính không thể đo lường: Ghi nhớ công thức của John Doerr, mỗi kết quả chính phải được đo lường được, hiểu đơn giản là có số và chứng minh được kết quả.
  • Quá nhiều OKRs hoặc kết quả chính: OKRs không phải là danh sách mọi thứ bạn thích làm. Nó là các ưu tiên hàng đầu của bạn. Ít hơn là tốt hơn.
  • Các Kết quả chính như một danh sách công việc (todolist): Kết quả chính không phải là điều bạn làm, đó là kết quả của những gì bạn đã làm.
  • Thiết lập OKRs từ trên xuống: OKRs không xếp tầng. Tin tưởng vào nhóm của bạn và giúp họ hiểu làm thế nào họ có thể đóng góp.
  • Tạo OKRs mà không liên kết: Các nhóm phải nói chuyện với nhau khi thiết lập OKRs, nếu không thì việc đạt được sự liên kết là không thể.
  • Đặt ra OKRs và .. quên nó: Đừng coi OKRs của bạn là “nghị quyết của năm mới”. OKRs phải là một phần của văn hóa của tổ chức của bạn và phải được theo dõi đều đặn.
  • Gắn OKRs trực tiếp với lương thưởng OKRs không phải là một công cụ đánh giá hiệu suất nhân viên. OKRs là một công cụ quản lý mục tiêu.
  • Cố gắng sao chép Google một cách mù quáng:  Không có công thức tuyệt đối đúng cho OKRs, mỗi tổ chức tùy thuộc ngữ cảnh và văn hóa sẽ có cách áp dụng OKRs phù hợp khác nhau. Ngay cả trong Google, các nhóm khác nhaucũng sử dụng OKRs theo nhiều cách khác nhau. Hiểu các nguyên tắc cốt lõi và các “best practice”, sau đó điều chỉnh việc thực hiện với tổ chức của bạn.