Học OKRs từ đầu cho người mới - VNOKRs

Giới thiệu

Chào bạn.

Tôi là Mai Xuân Đạt, Founder của VNOKRs – Phần mềm OKRs phù hợp với Doanh nghiệp Việt Nam.

Trong quá trình tìm hiểu về OKRs, tôi may mắn đã đọc được cuốn Measure What Matters của John Doerr – người có công truyền bá OKRs của Andy Grove (Cố chủ tịch và CEO của Intel) tới thế giới.

Tư tưởng của John Doerr với OKRs giống như một bậc hiền nhân với triết lý của mình: không có đúng sai, chỉ có hiểu biết gốc rễ. Đọc OKRs của John Doerr qua sách và qua website của ông, chúng ta có thể thấy những giá trị lớn nhất của OKRs trong việc giải phóng năng lực con người, đưa tổ chức tiến lên phía trước không ngừng. Tuy nhiên, cũng giống như những triết lý sâu xa khác, không thể hiểu chỉ trong một thời gian ngắn, OKRs của John Doerr không có công thức, chỉ tồn tại các “thực tiễn tốt nhất”, tức là các nguyên tắc (ví dụ như tính chất của Objective và Key Results). OKRs của John Doerr đòi hỏi tổ chức phải thực hành OKRs và dần nhận ra những điều phù hợp riêng với tổ chức của mình.

Điều đó tốt! Tuy nhiên, nhưng không có “đường đi” cụ thể nếu một tổ chức muốn đưa OKRs vào thực hiện.

OKRs của John Doerr cũng tương đối lý tưởng hóa. Một tổ chức có những nhà lãnh đạo tài ba, có khả năng đưa ra quyết định xuất sắc, một tổ chức có văn hóa cởi mở và sáng tạo, những nhân viên “chất lượng cao” sẽ thăng hoa với OKRs. Nhưng không phải tổ chức nào cũng may mắn toàn diện như vậy.

Cho nên, tôi cho rằng OKRs của John Doerr là hay nhất, là nguồn cội của OKRs, là đích đến của mọi tổ chức khi chọn OKRs, nhưng nó quá … lý tưởng.

Và lý tưởng thì không dễ thực hiện. Còn doanh nghiệp thì cần thực hiện được ngay.

Một lần nữa, tôi đã may mắn trên con đường học hỏi OKRs, tôi gặp được Felipe Castro.

Felipe Castro is an OKR Trainer. He helps organizations transform how they use goals by adopting OKR, the Silicon Valley framework for goal setting. He created the OKR Cycle, a simple method to avoid OKR’s most common pitfalls. See how he can help you.

Đó là lời giới thiệu về Felipe Castor trên website của chính ông. Nhưng thực ra tôi cũng không quan tâm ông là ai lắm, có tổ chức nào vinh danh hay có thực là người giỏi OKRs không (có rất nhiều chuyên gia OKRs trên thế giới, không chỉ John Doerr). Tôi quan tâm là những gì ông nói về OKRs có tốt hay không.

Tôi đã khá cẩn thận khi đọc chia sẻ của Felipe Castro về OKRs, vì giống như Võ Thuật có rất nhiều môn phái, OKRs cũng có rất nhiều trường phái. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ lẫn lộn khi áp dụng chéo các phương pháp với nhau.

Sau này, tôi nhận ra qua quá trình đưa OKRs vào các doanh nghiệp của mình, chính những quan điểm của Felipe Castor về OKRs đã giúp tôi thành công, những quan điểm rất hợp để khắc phục các yếu điểm của Văn hóa trong Doanh nghiệp người Việt chúng ta: Thiếu Cam Kết – Không Chủ Động – Dễ Bỏ Cuộc.

Một số quan điểm như:

  • Chấm điểm cuối kỳ sẽ không tốt bằng theo dõi định kỳ (Weekly Check-in).
  • OKRs tham vọng không phải lúc nào cũng tốt
  • Mẫu Check-in cho mỗi buổi họp kiểm tra tiến độ

Và nhiều điều khác.

Tôi đã tập hợp, dịch lại nội dung mà Felipe Castro chia sẻ và tạo ra website này. Tôi cố gắng giữ nguyên bản những điều mà ông nghĩ về OKRs, để tránh lẫn lộn với OKRs của John Doerr hay bất kỳ ai khác.

Hy vọng rằng trang web này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu học tập và chuẩn bị đưa OKRs vào thực hiện có thể có những bước đi đúng đắn, nhanh chóng thành công với OKRs.

Trân trọng,

Mai Xuân Đạt, VNOKRs

Một dự án cộng đồng của VNOKRs – Công cụ OKRs phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam